2010

About us

Contact us

Home
 
 

 


 
 

 
   
SLOVENIA     Slovenia
    

     
    World Cup Trophy Mirror
 
                     300mm x 400mm x 5mm
  

                                         

     
    Supporters Bar Mat
 
                      250mm x 400mm x 3.5mm
 
                     

 

     
    Glass Drinks Coasters Set

                      90mm x 90mm x 8mm
 
                        
 
                           
Products subject to change and final FIFA approval.  

 
Useful Links:

FIFA 2010 Webpage for SLOVENIA

Nogometna zveza SlovenijeNational Anthem:

Zdravljica


Spet trte so rodile,
prijat'li, vince nam sladkó,
ki nam oživlja žile,
srce razjásni in oko,
ki utopi
vse skrbi,
v potrtih prsih up budi!

Komú narpred veselo
zdravljico, bratje! čmo zapét'?
Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet,
brate vse,
kar nas je
sinov sloveče matere!

 V sovražnike 'z oblakov
rodú naj naš'ga trešči gróm,
prost, ko je bil očakov,
naprej naj bo Slovencov dom;
naj zdrobé
njih roké
si spone, ki jim še težé!

Edinost, sreča, sprava
k nam naj nazaj se vrnejo;
otrók, kar ima Slava,
vsi naj si v róke sežejo,
de oblast
in z njo čast,
ko préd, spet naša bode last!

Bog žívi vas Slovenke,
prelepe, žlahtne rožice;
ni take je mladenke,
ko naše je krvi dekle;
naj sinóv
zarod nov
iz vas bo strah sovražnikov!

Mladenči, zdaj se pije
zdravljica vaša, vi naš up;
ljubezni domačije
noben naj vam ne usmŕti strup;
ker po nas
bode vas
jo sŕčno bránit klical čas!

Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat dan,
da, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!

Nazadnje še, prijatlji,
kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbrat'li,
ker dobro v srcu mislimo;
dókaj dni
naj živí
vsak, kar nas dobrih je ljudi!

 

Please feel free to contact us if you require any further information on our products and services

Tel / Fax:   27 11 462 9254       Email Addresses:     virtualsand@gmail.com     info@v-s-s.co.za     accounts@v-s-s.co.za     
Postal Address:  
P.O. Box 10379   Centurion   0046

© Copyright of Virtual Sandblasting & Signage. All Rights Reserved.